22.Klubová výstava, Tajov, SK

22.Klubová výstava Svätobernardských psov, Tajov-Slovensko

22.Club Show St.Bernard, Tajov-Slovakia

                                             Kelly Lenkin dvor, V 1, CAC
                                             Olina Lenkin dvor, VN 1, Najlepší dorastenec