WUSB Show 2011 Sefeeld, Austria

4.6.2011-W.U.S.B Show 2011-Sefeeld, Austria

4.6.2011-Svetová výstava Svätobernardských psov-Sefeeld, Austria

                                                   

                                                                      Kelly Lenkin dvor